Handelsbetingelser

Ved anvendelse af hjemmesiden HandiDrive.dk accepterer du som lejer følgende betingelser.

Indledning

Driften af udlejningsportalen varetages af Auto Mobil ApS, CVR-nr. 36898003, Lunikvej 44, 2670 Greve.

Køretøjet må anvendes i erhvervsøjemed ved transport til og fra arbejde, møder og messer mm. Køretøjet må ikke anvendes i erhvervsøjemed såfremt køretøjet er en central del af virksomheden fx. taxi, vognmandsforretning o.l. Du må ikke benytte bilerne til entreprenørkørsel, eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.

Auto Mobil ApS som udlejer skal sørge for, at der ved en lejeperiodes start bliver udfyldt en ”Tilstandsrapport for udlejningsbilen” (herefter kaldet ”Tilstandsrapport”).  Både Auto Mobil ApS og lejer har pligt til at gennemgå tilstandsrapportens skadesdiagram med visuel gennemgang af bilen både udvendig og indvendig på tidspunktet for lejeperiodens start og slut. Tilstandsrapporten indeholder de fornødne praktiske oplysninger i tilfælde af skade. Herudover bruges tilstandsrapporten også til at notere, kontakt oplysninger, bil oplysninger, antal kørte kilometer, brændstof, samt andet af betydning for parternes lejeaftale. Tilstandsrapporten kan printes via HandiDrive.dk af udlejer. En underskrift på tilstandsrapporten er samtidig en accept og en juridisk binding af den lejeaftale, der er indgået på HandiDrive.dk

 

Hvad tilbyder Auto Mobil ApS

Auto Mobils udlejningsplatform HandiDrive.dk giver dets brugere adgang til at booke en af vores udlejningsbiler, se ledighed og geografiske placering. 

 

Forsikring

Alle vores biler, som udlejes via HandiDrive.dk, er dækket af en lovpligtig ansvars- og kaskoforsikring.

 

Krav til lejer:

For at opfylde forsikringskravene kræves det desuden, at lejer har gyldigt kørekort, at lejer er fyldt minimum 20 år, og at lejer har haft kørekort i to år eller mere. Lejer skal dokumentere, at disse to krav er opfyldt på starttidspunktet for lejeperioden ved forevisning af et gyldigt kørekort til udlejer.

Ved udlejning af bil til udlandskørsel i hele EU og lande omfattet af Det Grønne Kort skal udlejningsbiler endvidere opfylde følgende krav:

 • Bilen skal være indregistreret på den type registreringsattest, som har været gældende siden 6. juni 2012
 • Del 1 af den nye registreringsattest (og KUN den) skal ligge i bilen ved udlejning til udland.

Hvis de ovennævnte forsikringskrav ikke er opfyldt, må aftalen om billeje ikke indgås. Parterne må i øvrigt ikke indgå aftale om brug af lejen i lejeperioden, som vil medføre, at forsikringsdækningen bortfalder.

Udlejer og lejer bør begge gennemgå forsikringsbetingelserne, som kan læses i deres fulde længde her, inden aftalen om billeje indgås.

Auto Mobil ApS er hverken forsikringsudbyder eller forsikringsformidler. Auto Mobil ApS modtager ikke nogen form for betaling i relation til forsikringen, udover direkte udgifter og administration.

 

Betaling

Medmindre andet fremgår, skal medlemmerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse på HandiDrive.dk. Det er ikke tilladt at aftale andre priser. Retningslinjerne vil fremgå automatisk, når en udlejningsbil bliver oprettet på HandiDrive.dk. Ved udlejning af en bil på HandiDrive.dk, vil vi altid give et bud på, hvad netop din bils mindstepris skal være, således er der er nogle faste retningslinjer for bilerne. Denne prissætning vurderes ud fra bilens type, alder, km-stand samt udstyr

Alle betalinger mellem udlejer og lejer skal foregå via HandiDrive.dk online betalingsmodul OnPay, hvor man betaler med enten kreditkort eller Mobilepay. Betalingsmodulet fungerer på den måde, at det aftalte beløb, inklusivt forsikring- og administrationsgebyr samt evt. tilkøb, reserveres på lejerens debet- eller kreditkort, når Lejer accepterer et tilbud om billeje. 

 

Annullering

Begge parter har mulighed for at annullere bookingen indtil 48 timer før starttidspunktet for lejeperioden, i dette tilfælde refunderes 75% af lejeprisen + div tilkøb til lejer, vi skal blot have en mail med oplysninger på den konto, som lejen skal refunderes til. Hvis udlejer annullerer indtil 48timer før lejetidspunktet, så får lejer refunderet hele beløbet.

Hvis lejer annullerer bookingen mindre end 48 timer før starttidspunktet for lejeperioden, eller hvis biludlejningen i øvrigt ikke kan gennemføres grundet lejers forhold, fx fordi lejer udebliver eller ikke kan fremvise gyldigt kørekort, skal lejer betale den fulde lejepris (100%), som er reserveret på konto ved booking.

Hvis udlejer (Auto Mobil ApS) annullerer bookingen mindre end 48 timer før starttidspunktet for lejeperioden, eller hvis biludlejningen i øvrigt ikke kan gennemføres grundet udlejers (Auto Mobil ApS) forhold, fx fordi udlejer udebliver fra en levering, eller fordi bilen ikke opfylder minimumskravene, skal udlejer (Auto Mobil ApS) betale service-, forsikrings- og administrationsgebyr. Lejers betaling vil blive fuldt refunderet. Lejer har ikke krav på kompensation vedrørende den ikke gennemførte udlejning fx i forbindelse med omkostninger til alternativ transport.

 

Brændstof og antal kørte kilometer

Medmindre andet er aftalt, skal udlejer altid udlevere bilen med fuld tank, og lejer returnerer ligeledes bilen med fuld tank. Der opkræves et gebyr på 250kr ved manglende optankning + prisen for det manglende brændstof.

Bilens KM-stand noteres i tilstandsrapporten ved lejeperiodens begyndelse og afslutning, medmindre der aftales andet og evt. overkørte km afregnes efterfølgende til gælden sats for overkørte km.

 

Krav til aftalen mellem udlejer og lejer

Udlejer (Auto Mobil ApS) kan frit fastsætte vilkårene for lejeaftalen.

Derudover indgår følgende ufravigelige vilkår i lejeaftalen:

 • Udlejer (Auto Mobil ApS) indestår for, at bilen er i forsvarlig stand, og at den overholder alle lovkrav i forhold til sikkerhedsudstyr mv. 

 

 • Udlejer (Auto Mobil ApS) er forpligtet til at kontrollere, at lejer er i besiddelse af et gyldigt kørekort, som giver bemyndigelse til at føre en bil af den art, som udlejes. Udlejer (Auto Mobil ApS) skal ligeledes sikre sig, at lejer ud fra en umiddelbar vurdering er i stand til at føre bilen på forsvarlig vis, herunder at lejer ikke fremstår påvirket af alkohol, medicin eller narkotika.

 

 • Lejeren erklærer ved modtagelsen af bilen at have undersøgt bremser, olie, vand, styretøj, signalapparater og lygter. Lejer er ansvarlig for, at bilen altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden.

 

 • Kendte skader og ridser skal anføres på tilstandsrapporten i skadesdiagrammet, inden bilen overdrages til Auto Mobil ApS. Tilstandsrapporten ved papirform skal forblive i bilen i hele lejeperioden. Det er udlejers (Auto Mobil ApS) ansvar at sørge for at dette bliver gjort. Hvis udlejer (Auto Mobil ApS) en og lejer bliver enige om en visuel gennemgang er det også denne, der tages udgangspunkt i, hvis der skulle opstå en skade.

 

 • Lejer er ansvarlig for eventuelle skader på bilen i hele lejeperioden, herunder bilens bortkomst eller hændelige undergang, medmindre lejer kan påvise, at skaden allerede var til stede på tidspunktet for lejeperiodens start. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en skade er opstået, mens bilen har været i lejers varetægt, henvises der til tilstandsrapporten. Lejer er ikke ansvarlig for eventuel forhøjelse af udlejers (Auto Mobil ApS) forsikringspræmie.

 

 • Medmindre andet er aftalt, skal lejer i øvrigt tilbagelevere bilen i samme stand som ved modtagelsen. Det antages i denne forbindelse, at bilen ved lejeperiodens start er rengjort og i rimelig god stand set i forhold til alder og antal kørte kilometer. Rygning er ikke tilladt i bilen under udlejning. Dyr i bilen er kun tilladt efter aftale med udlejer.

 

 • Udlejer (Auto Mobil ApS) og lejer er ansvarlige for at gennemgå bilen for eventuelle indvendige og udvendige skader ved aflevering. Det er Udlejeres ansvar at sikre at eventuelle skader fundet ved gennemgang, bliver beskrevet i tilstandsrapporten og underskrevet af både udlejer og lejer. Skader der er opstået i forbindelse med udlejning skal efter hjemkomst fotograferes som dokumentation. I tilfælde af stenslag bør bilen køres til et værksted umiddelbart efter skaden er sket, og skadesanmeldelsen laves umiddelbart derefter. Opstår der i udlejningsperioden mekanisk skade på den udlejede bil, refunderer udlejer (Auto Mobil ApS) den resterende leje samt resterende km. eksklusive gebyrer til lejer inden 8 dage.

 

 • Hvis bilen ikke kan køre eller får en skade som kræver reparation af bilen før videre kørsel, skal Lejer tilkalde Tophjælp. Hvis skaden ikke kan repareres på stedet, fragtes bilen til nærmeste værksted af Tophjælp. Lejer skal hurtigst muligt kontakte os på 4444 1717 eller cn@auto-mobil.dk. Reparation af bilen på værksted kan igangsættes efter vurdering af en taksator fra forsikringsselskabet. I tilfælde af ikke-forsikringsdækkede skader dækkes udgifter til vejhjælp og reparation af enten udlejer (Auto Mobil ApS) eller lejer afhængigt af ansvar for skaden. Auto Mobil ApS træffer beslutning om reparation, hvis skaden ikke er forsikringsdækket, men er forpligtet til at finde en økonomisk løsning i tilfælde, hvor lejer er erstatningsansvarlig.

 

 • Lejer er ansvarlig for, og skal betale, brændstofs forbrug, færgebilletter og broafgifter mv. i lejeperioden. Lejer skal desuden betale alle bøder og gebyrer som pålægges bilen, herunder for overtrædelser af færdselsloven og for ulovlig parkering.

 

 • Auto Mobil ApS forbeholder sig retten til at hæve op til 9.643kr fra lejers betalingskort til dækning af selvrisiko ved skader forårsaget af lejer. Ved flere skader kan Auto Mobil ApS efterfølgende kræve op til 9.643 kr. pr. skade. Auto Mobil ApS kan endvidere efterfølgende opkræve beløb til dækning af bøder og afgifter, som bilen har modtaget i lejeperioden, samt til dækning af udgifter foranlediget af lejers mislighold af bil eller lejeaftale.

 

 • Auto Mobil ApS forbeholder sig retten til at forlænge en udlejning på vegne af lejer med de dertilhørende omkostninger for lejer, hvis lejer ikke leverer bilen tilbage rettidigt.

 

Lejers særlige forpligtelser

Lejere på udlejningsportalen HandiDrive.dk indestår at de oplysninger, der er givet, er korrekte og at afgivelsen af disse data ikke strider mod den gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

 

Databeskyttelse

Auto Mobil indsamler de oplysninger om lejer (samt eventuelle medchauffører), som måtte være nødvendige for at kunne indgå lejeaftalen, samt for at kunne sørge for forsikringsdækning, herunder, men ikke begrænset til, navn, privat adresse, fødselsdato, kørekortnummer og indregistreringsnummer. Auto Mobil ApS videregiver disse oplysningerne til forsikringsselskabet i det omfang det måtte være nødvendigt af hensyn til forsikringsdækningen.

For at kunne videreudvikle og forbedre Auto Mobil ApS, fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender websitet. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. For at få den mest præcise statistik benytter HandiDrive.dk. cookies.

Cookies er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på en tjeneste for så at blive slettet igen, når du forlader tjenesten. Cookies gør ingen skade på din computer.

 

Ændringer af vilkår

Auto Mobil ApS forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår.

 

Øvrige bestemmelser

Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse vilkår bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst muligt omfang fører til samme eller tilsvarende resultat. Såfremt én eller flere bestemmelser i disse vilkår ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Enhver tvist mellem Auto Mobil ApS og et medlem afgøres efter dansk ret.