Betingelser for privat biludlejning

Ved anvendelse af hjemmesiden HandiDrive.dk accepterer du som udlejer/lejer følgende betingelser.

Indledning

Driften af udlejningsportalen varetages af HandiDrive A/S, CVR-nr. 39086980, Lunikvej 44, 2670 Greve.

Et medlem som opretter en annonce for biludlejning på HaniDrive.dk kaldes herefter for ”udlejer”. Et medlem som benytter sig af en annonce for biludlejning, kaldes herefter for ”lejer”.

Køretøjet må anvendes i erhvervsøjemed ved transport til og fra arbejde, møder og messer mm. Køretøjet må ikke anvendes i erhvervsøjemed såfremt køretøjet er en central del af virksomheden fx. taxi, vognmandsforretning o.l. Du må ikke benytte bilerne til entreprenørkørsel, eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.

Udlejer skal sørge for, at der ved en lejeperiodes start bliver udfyldt en ”Tilstandsrapport for udlejningsbilen” (herefter kaldet ”Tilstandsrapport”).  Både udlejer og lejer har pligt til at gennemgå tilstandsrapportens skadesdiagram med visuel gennemgang af bilen både udvendig og indvendig på tidspunktet for lejeperiodens start og slut. Tilstandsrapporten indeholder de fornødne praktiske oplysninger i tilfælde af skade. Herudover bruges tilstandsrapporten også til at notere, kontaktoplysninger, biloplysninger, antal kørte kilometer, brændstof, samt andet af betydning for parternes lejeaftale. Tilstandsrapporten kan printes via HandiDrive.dk af udlejer. En underskrift på tilstandsrapporten er samtidig en accept og en juridisk binding af den lejeaftale, der er indgået på HandiDrive.dk

 

Hvad tilbyder HandiDrive

HandiDrives platform giver dets brugere adgang til en formidlingsplatform (database) med informationer omkring udlejningsbiler, ledighed og geografiske placering. De nødvendige kontaktoplysninger videregives først til lejer og udlejer, når en bookning og betaling er registreret og bekræftet på HandiDrive.dk

Forsikring

Alle biler, som udlejes via HandiDrive.dk, skal være dækket af en lovpligtig ansvars- og kaskoforsikring, ydermere tegnes der ved udlejning en tillægsforsikring, som HandiDrive har udviklet i samarbejde med Q8, den sikrer at udlejer ikke løber nogle risiko ved at udleje egen bil.

Krav til bilen:

For at være omfattet af forsikringsdækningen, stilles der følgende krav, som alle udlejningsbiler skal opfylde:

 • Bilen er privatejet og registreret til privat persontransport og/eller særlig anvendelse. Leasingbiler, som er en del af HandiDrive’s samarbejde, er dog også omfattet af forsikringsdækningen.
 • Bilen må ikke være registreret til anvendelse til erhverv.
 • Bilen skal være ansvars- og kaskoforsikret i et offentligt registreret (DMR) forsikringsselskab.
 • Bilen må ikke have en egenvægt på over 3.500 kg (svarende til grænseværdien for lille kørekort).
 • Bilen må ikke have en aktuel handelsværdi på mere end 500.000 kr.

Ved udlejning af bil til udlandskørsel (Sverige, Norge, Finland og Tyskland) skal udlejningsbiler endvidere opfylde følgende krav:

 • Bilen skal være indregistreret på den type registreringsattest, som har været gældende siden 6. juni 2012.
 • Del 1 af den nye registreringsattest (og KUN den) skal ligge i bilen ved udlejning til udland.

Krav til lejer:

For at opfylde forsikringskravene kræves det desuden, at lejer har gyldigt kørekort, at lejer er fyldt minimum 20 år, og at lejer har haft kørekort i to år eller mere. Lejer skal dokumentere, at disse to krav er opfyldt på starttidspunktet for lejeperioden ved forevisning af et gyldigt kørekort til udlejer.

Ved udlejning af bil til udlandskørsel i hele EU og lande omfattet af Det Grønne Kort skal udlejningsbiler endvidere opfylde følgende krav:

 • Bilen skal være indregistreret på den type registreringsattest, som har været gældende siden 6. juni 2012
 • Del 1 af den nye registreringsattest (og KUN den) skal ligge i bilen ved udlejning til udland.

Lejer skal ved første booking af lejebil bekræfte sin identitet ved at uploade foto af sygesikringsbevis og kørekort. Fotos af sygesikringsbevis og kørekort godkendes manuelt af HandiDrive og opbevares i 365 dage efter at lejemålet er afsluttet, hvorefter de slettes.

Hvis de ovennævnte forsikringskrav ikke er opfyldt, må aftalen om billeje ikke indgås. Parterne må i øvrigt ikke indgå aftale om brug af lejen i lejeperioden, som vil medføre, at forsikringsdækningen bortfalder.

Udlejer og lejer bør begge gennemgå forsikringsbetingelserne, som kan læses i deres fulde længde  her, inden aftalen om billeje indgås. Generelt kan det dog oplyses:

 • at forsikringen kun gælder for lejeperioden, som er indgået på HandiDrive.dk og efterfølgende er accepteret og underskrevet i tilstandsrapporten
 • at forsikringen kun dækker for brug af bilen i Danmark, medmindre andet er aftalt
 • at forsikringen har samme faste pris, uanset hvilke skader som måtte opstå
 • at mekaniske skader ikke er dækket, herunder forkert påfyldning af brændstof og skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie
 • at selvrisikoen for enhver skade er 5.447 kr. i 2018 (reguleres årligt)
 • at lejer skal betale selvrisikoen, hvis der opstår en skade i lejeperioden
 • at der kun opkræves én selvrisiko, selvom både ansvars- og kaskoskade aktualiseres
 • at reparation af stenslag i frontrude er gratis, men at der ved udskiftning af frontrude opkræves selvrisiko
 • at biltyveri foretaget af tredjemand (ikke lejer) er dækket
 • at bortkomst, defineret ved at lejer ikke har returneret bilen senest 30 dage efter aftalt afleveringstidspunkt, også er dækket, dog således at udlejers selvrisiko ved bortkomst er 5% af bilens handelsværdi, (dog minimum 10.000 kr.)
 • at bortkomstdækningen kan bortfalde, hvis udlejer overdrager bilens registreringsattest til lejer, (registreringsattesten bør derfor fjernes fra bilen før udlejning)
 • at forsikringen indebærer vejhjælp i samarbejde med Falck

HandiDrive er hverken forsikringsudbyder eller forsikringsformidler. HandiDrive modtager ikke nogen form for betaling i relation til forsikringen, udover direkte udgifter og administration.

Betaling

Medmindre andet fremgår, skal medlemmerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse på HandiDrive.dk. Det er ikke tilladt at aftale andre priser. Retningslinjerne vil fremgå automatisk, når en udlejningsbil bliver oprettet på HandiDrive.dk. Ved udlejning af en bil på HandiDrive.dk, vil vi altid give et bud på, hvad netop din bils mindstepris skal være, således er der er nogle faste retningslinjer for bilerne. Denne prissætning vurderes ud fra bilens type, alder, km-stand samt udstyr

Alle betalinger mellem udlejer og lejer skal foregå via HandiDrive.dk online betalingsmodul PayPal. Betalingsmodulet fungerer på den måde, at det aftalte beløb, inklusivt forsikring- og administrationsgebyr samt evt. tilkøb, reserveres på lejerens debet- eller kreditkort, når Lejer accepterer et tilbud om billeje. 

For at stille HandiDrive.dk til rådighed opkræver HandiDrive et servicegebyr af prisen for den enkelte biludlejning. Størrelsen af servicegebyret vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden, og beløbet betales automatisk ud af lejeprisen.

 

Annullering

Begge parter har mulighed for at annullere bookingen indtil 48 timer før starttidspunktet for lejeperioden, i dette tilfælde refunderes 75% af lejeprisen + div tilkøb til lejer, vi skal blot have en mail med oplysninger på den konto, som lejen skal refunderes til. Hvis udlejer annullerer indtil 48timer før lejetidspunktet, så får lejer refunderet hele beløbet.

Hvis lejer annullerer bookingen mindre end 48 timer før starttidspunktet for lejeperioden, eller hvis biludlejningen i øvrigt ikke kan gennemføres grundet lejers forhold, fx fordi lejer udebliver eller ikke kan fremvise gyldigt kørekort, skal lejer betale den fulde lejepris (100%), som er reserveret på konto ved booking.

Hvis udlejer annullerer bookingen mindre end 48 timer før starttidspunktet for lejeperioden, eller hvis biludlejningen i øvrigt ikke kan gennemføres grundet udlejers forhold, fx fordi udlejer udebliver, eller fordi bilen ikke opfylder minimumskravene, skal udlejer betale service-, forsikrings- og administrationsgebyr. Lejers betaling vil blive refunderet. Lejer har ikke krav på kompensation vedrørende den ikke gennemførte udlejning fx i forbindelse med omkostninger til alternativ transport.

I tilfælde af manglende gennemførelse af biludlejningen grundet udlejers forhold, skal lejer som udgangspunkt give HandiDrive besked herom senest 12 timer efter det planlagte starttidspunkt. HandiDrive forbeholder sig retten til at gennemføre fuld lejebetaling på trods af lejers rettidige meddelelse på baggrund af oplysninger indhentet fra udlejer. Hvis HandiDrive benytter sig af denne mulighed, vil det blive meddelt til begge parter via e‐mail. HandiDrive kan under ingen omstændigheder drages økonomisk til ansvar for udnyttelse – eller manglende udnyttelse – af denne mulighed.

Hvis ovennævnte retningslinjer for betaling ikke følges, kan HandiDrive vælge at lade forsikringsdækning frafalde.

 

Brændstof og antal kørte kilometer

Medmindre andet er aftalt, skal udlejer altid udlevere bilen med fuld tank, og lejer returnerer ligeledes bilen med fuld tank. Der opkræves et gebyr på 250kr ved manglende optankning + prisen for det manglende brændstof.

Bilens KM-stand noteres i tilstandsrapporten ved lejeperiodens begyndelse og afslutning.

Det er parternes eget ansvar at udligne differencen, hvis bilen leveres tilbage med mere eller mindre brændstof eller har kørt flere kilometer end aftalt. HandiDrive kan ikke drages til ansvar for eventuelle afvigelser og opkræver derfor altid fuld betaling, uanset mængden af brændstof og antal kørte kilometer.

Krav til aftalen mellem udlejer og lejer

Udlejer kan frit fastsætte vilkårene for lejeaftalen via sin annonce på HandiDrive.dk. Udlejer kan dog ikke give lejer tilladelse til at bruge bilen på en måde, som vil medføre, at der ikke er forsikringsdækning.

Derudover indgår følgende ufravigelige vilkår i lejeaftalen:

 • Udlejer indestår for, at bilen er i forsvarlig stand, og at den overholder alle lovkrav i forhold til sikkerhedsudstyr mv. Udlejer skal samtidig have ret til at udleje bilen, som forudsat i lejeaftalen.

 

 • Udlejer er forpligtet til at kontrollere, at lejer er i besiddelse af et gyldigt kørekort, som giver bemyndigelse til at føre en bil af den art, som udlejes. Udlejer skal ligeledes sikre sig, at Lejer ud fra en umiddelbar vurdering er i stand til at føre bilen på forsvarlig vis, herunder at Lejer ikke fremstår påvirket af alkohol, medicin eller narkotika.

 

 • Lejeren erklærer ved modtagelsen af bilen at have undersøgt bremser, olie, vand, styretøj, signalapparater og lygter. Lejer er ansvarlig for, at bilen altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden.

 

 • Kendte skader og ridser skal anføres på tilstandsrapporten i skadesdiagrammet, inden bilen overdrages til ejer. Tilstandsrapporten ved papirform skal forblive i bilen i hele lejeperioden.

 

 • Lejer er ansvarlig for eventuelle skader på bilen i hele lejeperioden, herunder bilens bortkomst eller hændelige undergang, medmindre lejer kan påvise, at skaden allerede var til stede på tidspunktet for lejeperiodens start. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en skade er opstået, mens bilen har været i lejers varetægt, henvises der til tilstandsrapporten. Lejer er ikke ansvarlig for eventuel forhøjelse af udlejers forsikringspræmie eller tab af status som ’elitebilist’ eller lignende.

 

 • Medmindre andet er aftalt, skal lejer i øvrigt tilbagelevere bilen i samme stand som ved modtagelsen. Det antages i denne forbindelse, at bilen ved lejeperiodens start er rengjort og i rimelig god stand set i forhold til alder og antal kørte kilometer. Rygning er ikke tilladt i bilen under udlejning. Dyr i bilen er kun tilladt efter aftale med udlejer.

 

 • Udlejer og lejer er ansvarlige for at gennemgå bilen for eventuelle indvendige og udvendige skader ved aflevering. Det er Udlejeres ansvar at sikre at eventuelle skader fundet ved gennemgang, bliver beskrevet i tilstandsrapporten og underskrevet af både udlejer og lejer. Skader der er opstået i forbindelse med udlejning skal efter hjemkomst fotograferes som dokumentation. I tilfælde af stenslag bør bilen køres til et værksted umiddelbart efter skaden er sket, og skadesanmeldelsen laves umiddelbart derefter. Opstår der i udlejningsperioden mekanisk skade på den udlejede bil, refunderer Udlejer den resterende leje samt resterende km. eksklusive gebyrer til lejer inden 8 dage.

 

 • Hvis bilen ikke kan køre eller får en skade som kræver reparation af bilen før videre kørsel, skal Lejer tilkalde Tophjælp. Hvis skaden ikke kan repareres på stedet, fragtes bilen til nærmeste værksted af Tophjælp. Lejer skal hurtigst muligt kontakte udlejer, og skaden meldes til HandiDrive. Reparation af bilen på værksted kan igangsættes efter vurdering af en taksator fra forsikringsselskabet. I tilfælde af ikke-forsikringsdækkede skader dækkes udgifter til vejhjælp og reparation af enten Udlejer eller lejer afhængigt af ansvar for skaden. Udlejer træffer beslutning om reparation, hvis skaden ikke er forsikringsdækket, men er forpligtet til at finde en økonomisk løsning i tilfælde, hvor lejer er erstatningsansvarlig.

 

 • Lejer er ansvarlig for, og skal betale, brændstofs forbrug, færgebilletter og broafgifter mv. i lejeperioden. Lejer skal desuden betale alle bøder og gebyrer som pålægges bilen, herunder for overtrædelser af færdselsloven og for ulovlig parkering, bortset fra sådanne tilfælde hvor Udlejer har skylden.

 

 • HandiDrive forbeholder sig retten til at hæve op til 5.477kr fra lejers betalingskort til dækning af selvrisiko ved skader forårsaget af lejer. Ved flere skader kan HandiDrive hæve op til 5.477 kr. pr. skade. HandiDrive kan endvidere hæve beløb til dækning af bøder og afgifter, som bilen har modtaget i lejeperioden, samt til dækning af udgifter foranlediget af lejers mislighold af bil eller lejeaftale. HandiDrive kan ligeledes hæve et skyldigt beløb fra lejers HandiDrive-konto.

 

 • HandiDrive forbeholder sig retten til at forlænge en udlejning på vegne af lejer med de dertilhørende omkostninger for lejer, hvis lejer ikke leverer bilen tilbage rettidigt.

Markedsføring

Enhver form for skjult reklame eller anden form for markedsføring på brugernes egne profiler er ikke tilladt. Hvis dette overtrædes forbeholder HandiDrive sig ret til at slette indholdet samt udelukke brugeren fra siden. Ydermere kan dette mislighold medføre et retsligt efterspil, hvis dette har været i særlig grov karakter. 

Brugerens særlige forpligtelser

Brugeren af HandiDrive indestår at de oplysninger, der er givet er korrekte og at afgivelsen af disse data ikke strider mod den gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

Ansvarsfraskrivelse for HandiDrive

HandiDrive ikke hæfter for eventuelle opståede skader før, under og efter lejeperioden.

HandiDrive er under ingen omstændigheder ansvarlig for biludlejning, som ikke er lykkedes helt eller delvist. Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for biludlejningen alene afhænger af udlejer og lejer

HandiDrive forpligtelser er gennemført, når beløbet er overført fra lejer til udlejers saldo på HandiDrives betalingsform.

Udlejer/lejer ikke kan rette krav mod HandiDrive som følge af manglende opfyldelse af forsikringskravene.

HandiDrive kan ikke stilles økonomisk krav pga. manglende indtjening grundet få udlejninger.

Det fremhæves, at udlejer og lejer alene kan aftale privat (ikke-erhvervsmæssig) biludlejning. HandiDrive er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for de eventuelle skattemæssige konsekvenser af lejeaftalen og påtager sig ingen forpligtelser eller hæftelse i forbindelse hermed. Husk at indkomsten ved udleje er skattepligtig.

Databeskyttelse

HandiDrive indsamler de oplysninger om bilen, udlejer og lejer (samt eventuelle medchauffører), som måtte være nødvendige for at kunne indgå lejeaftalen, samt for at kunne sørge for forsikringsdækning, herunder, men ikke begrænset til, navn, privatadresse, fødselsdato, kørekortnummer og indregistreringsnummer. HandiDrive videregiver disse oplysningerne til forsikringsselskabet i det omfang det måtte være nødvendigt af hensyn til forsikringsdækningen.

For at kunne videreudvikle og forbedre HandiDrive, fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender websitet. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. For at få den mest præcise statistik benytter HandiDrive.dk. cookies.

Cookies er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på en tjeneste for så at blive slettet igen, når du forlader tjenesten. Cookies gør ingen skade på din computer.

 

Ændringer af vilkår

HandiDrive forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår.

I tilfælde af ændringer af disse vilkår vil medlemmerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af HandiDrives hjemmeside.

Øvrige bestemmelser

Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse vilkår bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

Såfremt én eller flere bestemmelser i disse vilkår ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

Enhver tvist mellem HandiDrive og et medlem afgøres efter dansk ret.